Bijbel en vluchteling

Het helpen van vluchtelingen begint met bezinning. Dit kan persoonlijk, of samen met het gezin of gemeenteleden. Hieronder vindt u een leesrooster waarmee u twee weken lang kunt stilstaan bij het thema ‘Vluchteling’.

In de Bijbel komen we, sinds de eerste mens, veel verschillende soorten vluchtelingen tegen. Dat begint al met de vlucht van Adam en Eva uit het paradijs. Lot moest uit Sodom vluchten. Ook staat in de Bijbel wat God van ons vraagt in de zorg voor vluchtelingen. Koning Salomo geeft ons een goed voorbeeld in zijn gebed. Het blijft niet bij het gebed alleen, er zijn ook daden nodig.

 Als een vluchteling ging Hij over de aarde

Voor de Heere Jezus was er ook geen gastenverblijf toen Hij op aarde kwam. Hij kwam in een beestenstal terecht. Als baby moest Hij vluchten naar Egypte. Als een vluchteling ging Hij over de aarde. Tenslotte hing Hij aan het kruis. Daar blijft de hemel voor Hem gesloten, opdat vluchtelingen uit het verloren Paradijs bij God een thuiskomen zouden verkrijgen. Op Hem moeten vluchtelingen gewezen worden in de contacten die wij met hen hebben. Hoe? Denk nog eens aan het voorbeeld van Salomo. En aan Mattheüs 25:31-46.

 1. Gevlucht uit Sodom  Genesis 19:12-29                               
 2. Gastvrijheid voor engelen Genesis 18:1-15, Hebreeën 13:2     
 3. De vreemdeling en Gods gezag Exodus 20:1-17
 4. Vlucht met een list Jozua 9:1-9,14-16,24-27
 5. Op de vlucht voor een zoon 2 Samuël 15:13-29
 6. Een moedeloze vluchteling 1 Koningen 19:1-8
 7. Salomo bidt voor de vreemdeling 2 Kronieken 6:29-42
 8. God wil oprechte naastenliefde Jesaja 58
 9. Wij lijden vervolging Klaagliederen 5
 10. Geen plaats voor Jezus Lukas 2:1-7, Lukas 9:57,58
 11. Jezus moet vluchten Mattheüs 2:13-23, Hosea 11:1
 12. Liefdedaden Mattheüs 25:31-46
 13. Tekenen van de eindtijd Markus 13:1-20
 14. Gevlucht in een mand Handelingen 9:20-31         

Dit leesrooster werd eerder gepubliceerd in Daniel (jongerenmagazine van de JBGG)