Wees een gastvrije gemeente

Als er vluchtelingen worden opgevangen in de burgerlijke gemeente waar de kerk staat, is het goed om als kerkelijke gemeente gastvrij te zijn. Maar wat kunt u precies doen en waar moet u beginnen? Hieronder enkele tips en adviezen.

 • Bezinning en toerusting
  • Alvorens aan de slag te gaan is het goed om als gemeente te bezinnen op de redenen om als gemeente gastvrij te zijn. Zorg ook voor toerusting van gemeenteleden. Neem voor de organisatie van een avond of andere adviezen contact op met DMZ of EVGG.
 • Praktische hulp
  • Overleg met kerkenraad, diaconie en de evangelisatiecommissie in uw eigen gemeente en probeer aan te sluiten bij initiatieven van buurgemeenten.
  • Ga, voor het verlenen van praktische hulp aan vluchtelingen in uw omgeving, eerst na welke initiatieven er al zijn in uw regio. Informeer bij de organisaties die genoemd zijn op de pagina Links om na te gaan welke behoeften er zijn en waarin uw gemeente iets kan betekenen.
  • Vul als gemeente een hulptransport voor vluchtelingen in Noord Irak. Neem contact op met Bijzondere Noden voor meer informatie.
 • Verwelkomen in diensten
  • Maak de kerkdienst toegankelijk voor vluchtelingen door hen uit te nodigen, te zorgen voor vertaling en door de gelegenheid te geven om elkaar te ontmoeten voor of na de dienst met koffie of een maaltijd.