Steun voor Syrische vluchtelingen

Al langere tijd heeft het deputaatschap Bijzondere Noden goede contacten met een protestantse kerk in Damascus, Syrië. Slachtoffers van geweld en binnenlandse vluchtelingen in Syrië ontvangen via deze kerk in Damascus voedsel, medicijnen en kleding. De hulp betreft uitdrukkelijk ook gehandicapten, die in door de islam gedomineerde landen doorgaans als minderwaardig worden beschouwd en geen hulp ontvangen. Er is tevens sprake van financiële steun aan kinderen om –waar dat mogelijk is– nog naar school te kunnen gaan.

De noodhulp blijft hard nodig. Mensen raken gewond en hebben medische assistentie nodig. Mensen worden gekidnapt en hebben als ze vrij komen hulp nodig. Mensen verliezen hun baan en hebben voedsel nodig. Mensen hebben geen huisvesting en moeten aan onderdak geholpen worden. Daar komt bij dat de prijzen van de hulpgoederen  sterk omhoog zijn gegaan. Bijzondere Noden zet de steun aan deze gemeente voort zolang dat nodig is.

Lees hier meer over de gemeente in Damascus.