Bestel (Arabische) kinderbijbels en lectuur

Nu steeds meer vluchtelingen naar Nederland komen, is er meer vraag naar Bijbels in andere talen. Het deputaatschap Evangelisatie probeert hierin te voorzien.

De kinderbijbel van Van Dam is vertaald in het Arabisch en werd eerder verspreid in het Midden-Oosten. Deze Bijbel is herdrukt en nu ook in Nederland beschikbaar om uit te delen aan vluchtelingen. Heeft uw gemeente contact met vluchtelingen en bent u op zoek naar toegankelijk evangelisatie materiaal? Bestel dan hier de Arabische kinderbijbel. 

EVGG heeft ook andere materialen beschikbaar die bruikbaar kunnen zijn. Bijvoorbeeld het Nieuwe Testament in het Arabisch.

 

De Arabische kinderbijbel wordt gedrukt in Syrie
De Van Dam kinderbijbel werd al eerder gedrukt in Syrië