Doetinchem

De gereformeerde gemeente van Doetinchem is al 15 jaar betrokken bij hulpverlening aan vluchtelingen. In het verleden is er vaak ondersteuning geboden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Ook werd er wel bemiddeld in woonruimte en leefgeld. Op dit moment is het de belangrijkste taak om contact te hebben en te houden.

Dit doet de gemeente door persoonlijke contacten, maar ook door middel van een meertalige, laagdrempelige samenkomst voor vluchtelingen. Daarvoor wordt vertaling verzorgd in het Engels, Frans, Arabisch en indien nodig in het Russisch en Farsi. Deze diensten worden georganiseerd buiten de reguliere diensten. Voor meer informatie over tijden: www.gergemdoetinchem.nl

Naast de diensten vanuit de kerkelijke gemeente, is er dit seizoen ook door de week een activiteit. Op donderdag vanaf 20:00 uur is er een internationaal café in een van de verenigingszalen, met als doel om contact te maken met vluchtelingen. Er worden (taal) spelletjes gedaan, er is koffie, thee, fris en koek. Dit ontmoetingsmoment wordt georganiseerd in samenwerking met diverse kerken in Doetinchem.

Na jarenlange ervaring in het contact met vluchtelingen, geeft één van de betrokkenen uit Doetinchem nog een advies:  ‘Sta open voor vluchtelingen, het verrijkt je leven!’