Adviezen

Hieronder vindt u alle adviezen vanuit gereformeerde gemeenten die ervaring hebben met het verwelkomen van vluchtelingen in de kerk.

Organisatie

 • Veel contacten met vluchtelingen ontstaan door de persoonlijke betrokkenheid van gemeenteleden. De kerkenraad speelt een belangrijke rol in de coördinatie, toerusting en bezinning
 • Stel als kerkenraad een stuurgroep of commissie samen die taken uitvoert. Ook een bestaande commissie, zoals de evangelisatiecommissie, kan deze rol op zich nemen
 • Samen met andere kerken sta je sterk ten opzichte van de burgerlijke overheid en COA, maar maak wel keuzes waar je wel en niet aan meedoet

Toerusting

 • CGO biedt een toerustingscursus evangelisatie van een aantal avonden. In overleg kan deze cursus afgestemd worden op de behoefte in uw gemeente
 • Neem contact op met een evangelist of evangelisatiepost bij u in de buurt voor materialen en toerusting
 • Neem als kerkenraad contact op met de stichting Evangelie & Moslim en/of stichting Gave voor een draaiboek of praktische tips

Materialen

 • EVGG biedt een (kinder)bijbel in het Arabisch aan
 • GBS heeft een Arabisch Johannesevangelie beschikbaar

Activiteiten

 • Richt je als kerk vooral op kerkelijke activiteiten en speel in overige activiteiten een faciliterende rol voor gemeenteleden
 • Om voorbereid te zijn op vluchtelingen in de kerk is het goed om een aantal anderstalige liturgieën beschikbaar te hebben en een aantal gemeenteleden die in voorkomende gevallen willen en kunnen vertalen
 • Gebruik bij vertaling eenvoudig, modern Engels. Engels is vaak niet de moedertaal van vluchtelingen
 • In Kampen worden samen met andere kerken meertalige kerkdiensten georganiseerd. Neem voor vragen hierover contact op met Dick van den Noort – dvandennoort@kpnmail.nl
 • Bij regelmatig bezoek van vluchtelingen:
  • Zorg voor een preekschets in het Engels
  • Verzorg een informeel moment na de dienst (koffiedrinken/lunch) waarin gemeenteleden en vluchtelingen elkaar kunnen ontmoeten, en waar vragen gesteld kunnen worden.
  • Zorg voor een christelijke vertaler in de eigen taal (Arabisch, Farsi, etc)