Kampen

De Gereformeerde Gemeente te Kampen is al geruime tijd betrokken bij hulpverlening aan vluchtelingen. Dick van den Noord, voorzitter van de commissie internationale diensten te Kampen, vertelt hier meer over.

De gemeente is op verschillende manieren betrokken bij hulpverlening aan vluchtelingen. Zo organiseerde de gemeente voedsel-, kleding- en levensmiddelen acties. Daarnaast bezoeken mensen uit de gemeente het AZC Dronten en asielzoekers in Kampen en omgeving.

Bijeenkomsten op zondag
In het verleden ontving de Gereformeerde Gemeente van Kampen asielzoekers in hun kerkdiensten. De bezoekers kregen allen een koptelefoon waardoor ze de vertaling van de dienst in het Engels te horen kregen. “Naarmate de stroom van vluchtelingen toenam, kwamen er steeds meer mensen die de Engelse taal niet beheersten,” vertelt Dick. “Daarom zijn we samen met andere kerken in Kampen gestart met het organiseren van aparte bijeenkomsten.” Deze bijeenkomsten worden vertaald in veel verschillende talen. Zo wordt er gezongen in verschillende talen en de meditatie wordt in wel zeven talen vertaald. Ook is er ruimte voor persoonlijk contact. Na de dienst drinken de aanwezigen samen koffie en kan er nagepraat worden.

Stuurgroep
Om de bijeenkomsten goed te organiseren is er een stuurgroep gevormd, met uit elke aangesloten kerk twee afgevaardigden. Dick is voorzitter van deze stuurgroep. De participerende kerken zijn eens per maand aan de beurt om de dienst te verzorgen.

Advies
Op de vraag of Dick een advies heeft voor andere gemeenten die willen starten met hulpverlening aan vluchtelingen, antwoordt hij dat het concept dat Kampen hanteert ook overgedragen kan worden aan andere gemeenten.