Bezinning

Wereldwijd zijn er vandaag de dag zo’n zestig miljoen vluchtelingen. Veertig miljoen mensen zijn op de vlucht in hun eigen land. De anderen zoeken hun toevlucht in een ander land. En dan komt het ineens dichtbij. Er wordt geschud aan onze veiligheid en zekerheden. Wat doet dat met ons als leden van de Gereformeerde Gemeenten? Misschien vraagt u zich af of de mensen die ons land binnen komen eigenlijk wel vluchtelingen zijn? Of zijn het ‘gewoon’ migranten, of zelfs ‘gelukzoekers’? Hoe moet onze houding tegenover deze mensen zijn?

Hebreeën 13 opent met de tekst: ‘Dat de broederlijke liefde blijve’. Vers 2 volgt met: ‘Vergeet de herbergzaamheid niet’. Wist u dat herbergzaamheid in het Grieks aangeduid wordt met het woord philoxenos, dat letterlijk ‘liefde tot de vreemdeling’ betekent? Dus: ‘Vergeet de liefde tot de vreemdeling niet’. Vluchteling, migrant of gelukzoeker, of we ze nu graag als buurman hebben of niet, Gods Woord is er duidelijk over.

De kerk hoeft zich niet te mengen in politieke discussies over vluchtelingen. Als gemeenten en als gemeentelid kunnen we ons beperken tot het gehoorzamen aan de Bijbelse opdracht. Verwelkomen, hulp geven in zoverre dat nodig is en getuigen van de God die ‘de vreemdeling liefheeft’ (Deut. 10:18).

Verder lezen