Wie zijn wij?

Deze website is opgezet vanuit een vijftal deputaatschappen van de Gereformeerde Gemeenten. Het doel van deze website is bezinning op de hulp aan vluchtelingen die we vanuit de Gereformeerde Gemeenten kunnen geven, het verbinden van initiatieven en het adviseren van gemeenten en gemeenteleden ten aanzien van het ontvangen van medemensen die hun land ontvlucht zijn in hun kerkelijke gemeenten.

Deputaatschap tot Hulpverlening in Bijzondere Noden
Diaconale hulpverlening in binnen- en buitenland

  • Bijzondere Noden ondersteunt kerken in Irak, Syrië en Sicilië bij de hulpverlening aan vluchtelingen en oorlogsslachtoffers in de regio.

Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg
Toerusting van diakenen en faciliteren van identiteitsgebonden zorg

  • DMZ rust diakenen toe om ondersteuning te bieden aan vluchtelingen in Nederland

Deputaatschap voor Israël
Werk onder het Joodse volk in Israël en Oost-Europa

  • Het deputaatschap voor Israël adviseert en ondersteunt bij lectuuruitgaven in het Arabische taalgebied

Deputaatschap voor Evangelisatie
Ondersteuning van het evangelisatiewerk vanuit de Gereformeerde Gemeenten

  • EVGG adviseert en stelt materialen beschikbaar aan gemeenten voor evangelisatie onder vluchtelingen

Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten
Toerusting en ondersteuning van het jeugdwerk in de Gereformeerde Gemeenten

  • JBGG organiseert en coördineert acties en bezinning met en voor jongeren