Amersfoort

In gesprek met Arjan van Hell, diaken in de Gereformeerde Gemeente van Amersfoort.

Al 10 jaar betrokken
De Gereformeerde Gemeente te Amersfoort is al zo’n tien jaar actief in onderhouden van contacten met vluchtelingen. Deze ervaring komt goed van pas in de opvang van de huidige instroom van ‘nieuwe’ asielzoekers. “Deze nieuwe asielzoekers zijn vooral in de gemeente gekomen door persoonlijke betrokkenheid van gemeenteleden bij het werk in de opvanglocaties”, vertelt Arjan. “Zij hebben mensen uitgenodigd voor de kerkdiensten en er zijn vriendschappen ontstaan. Vanuit deze persoonlijke betrokkenheid is de evangelisatiecommissie aangehaakt, om de kerkelijke betrokkenheid te coördineren en te structureren. De persoonlijke betrokkenheid is  heel positief ervaren, maar tegelijkertijd zorgde dit soms ook voor weinig structuur.”

Voorbereiding en bezinning met CGO
De huidige groep, die in de noodopvang te Amersfoort verbleef, is inmiddels verhuisd naar Zeist. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de opvang van een nieuwe groep vluchtelingen in volle gang. De gemeente organiseert samen met CGO een aantal bezinningsavonden over evangelisatie. Arjan geeft aan dat deze avonden erg positief ervaren worden. In het verleden is de stichting Evangelie & moslims ook weleens uitgenodigd voor medewerkers van de kinderclub.

Inloophuis
Omdat het werk onder vluchtelingen uitgaat van de kerk, zijn de activiteiten ook beperkt tot kerkelijke activiteiten. Arjan vertelt dat vluchtelingen welkom geheten worden in de diensten en dat er vertaling beschikbaar is in Engels en Arabisch. Dit gebeurt op basis van de preekschets die van te voren wordt doorgestuurd naar de vertalers. Ook gaat er binnenkort een proef opgezet worden met simultane vertaling. Arjan vertelt ook enthousiast over een nieuw initiatief, een inloophuis in het centrum van Amersfoort.  “Nu er een inloophuis geopend is, zijn er plannen om door de weeks ook een moment open te zijn voor vluchtelingen, waar ook gesproken zal worden over de Bijbel. Naast al deze kerkelijke activiteiten worden er ook activiteiten georganiseerd zoals een middagje samen schaatsen of worden vluchtelingen thuis ontvangen, maar dat gebeurt allemaal op persoonlijk initiatief.”

Samenwerken
Samenwerken is belangrijk. Dat horen we ook terug in het verhaal van Arjan. “Vanuit het verleden zijn er goede contacten met de COA over het AZC. Vanuit deze contacten wordt er ook wat bezoekwerk gedaan bij de ‘oudere’ groep asielzoekers. Dat is vrij beperkt. Het onderhouden van een goede relatie met de COA is erg belangrijk, anders kom je het AZC niet binnen. Je mag bijvoorbeeld niet evangeliseren in de openbare ruimten. Wel is het mogelijk om bij persoonlijke bezoeken het Evangelie aan de orde te stellen. Daarnaast is er ook nog beperkte betrokkenheid bij een jongens en meidenclub voor vluchtelingen. Stichting Gave heeft gevraagd om de verantwoordelijkheid van de jongens en meisjesclub op ons te nemen. Het is daarbij een uitdaging om een eigen geluid te laten horen en soms ook de keuze te maken om bepaalde activiteiten niet te doen. Omdat de clubs niet op grondgebied van het AZC plaatsvinden, kan daar overigens wel geëvangeliseerd worden.”

Materiaal
“Er zijn heel veel vrijwilligers actief. Naar behoefte worden ook kinderbijbels en bijbels (Arabisch en Engels) ter beschikking gesteld, maar de hulp is niet financieel. Daar wordt bewust heel voorzichtig mee omgegaan. De totaal 100 vrijwilligers (betrokken bij de zorg voor vluchtelingen, het inloophuis en de kinderclubs) zorgen voor veel onderlinge verbinding. Er is veel draagvlak voor de activiteiten.”

Belangrijke tip
Arjan heeft nog een belangrijke tip die hij wil delen: “Het is belangrijk om voor ogen te houden wat je wilt bereiken en in hoeverre je dit ook verwezenlijkt. Het is goed om als kerkenraad daar van op de hoogte te zijn en ook betrokken te zijn. In Amersfoort doet de evangelisatiecommissie veel, maar daar zitten twee kerkenraadsleden in, zodat de lijnen kort zijn.”