Lelystad

Dhr. Bonhof, uit de Gereformeerde Gemeente in Lelystad, deelt de ervaringen die zijn gemeente tot nu toe heeft met vluchtelingenwerk.

De Bethelkerk is actief als deelnemer in het IVO (Interkerkelijk Vluchtelingen Overleg). Er zijn tot op heden verschillende acties gehouden, zoals het inzamelen van kleding en het maken van rugzakjes voor kinderen. Leden van de gemeente hebben zich als vrijwilliger aangemeld. De activiteiten worden de komende tijd uitgebreid.

Kerkdiensten
Tot op heden zijn er nog geen vluchtelingen die de kerkdiensten van de Bethelkerk bijwonen. ‘De locatie waar vluchtelingen verblijven is ver van ons kerkgebouw’, vertelt dhr. Bonhof, scriba van de gemeente. ‘Binnenkort wordt een tweede opvang in gebruik genomen, tegenover onze kerk. We verwachten dan wel mensen die onze kerk zullen bezoeken. Om ons daarop voor te bereiden hebben we een commissie aangesteld die de kerkenraad binnenkort adviseert over het opvangen van deze mensen.’

Samenwerken
De gemeente werkt samen met andere lokale kerken in IVO-verband. IVO is betrokken bij overleg vanuit de burgerlijk gemeente (via Welzijn Lelystad) en een groep mensen die voorheen in het Vluchtelingenoverleg Lelystad georganiseerd waren. Op dit niveau wordt overleg gevoerd met het COA. Bonhof geeft aan dat het COA niet toe staat dat er in de opvanglocaties evangelisatiewerk wordt gedaan. ‘De kerken zijn uiteraard wel vrij in het bepalen van wat zij willen aanbieden aan vluchtelingen die uit zichzelf contact zoeken, dan wel de kerk willen bezoeken.’

Waardevolle tip
We vragen dhr. Bonhof of hij een goede tip heeft voor andere gemeenten. Volgens hem ligt de sleutel in samenwerken. ‘Werk samen met andere kerken, om zo sterker te staan tegenover de burgerlijke overheid die op veel plaatsen erg terughoudend is met het inschakelen van kerken omdat ze bang zijn voor ‘zieltjes winnen’. Behoud wel de vrijheid om te kiezen aan welke activiteiten wel of niet wordt deelgenomen.’