Links

Disclaimer: Op deze pagina staan verwijzingen naar websites van organisaties die informatie bieden over vluchtelingen, of werkzaam zijn onder vluchtelingen. Deze vermelding betekent niet dat wij verantwoordelijk zijn voor of instemmen met alle uitingen en meningen van deze externe organisaties en websites.

Algemene organisaties voor hulp aan vluchtelingen, die een overzicht kunnen bieden van de hulp die nodig is in uw burgerlijke gemeente:

Christelijke organisaties die tips en adviezen geven, de hulp vanuit kerken coördineren en die cursussen aanbieden.

Actuele nieuwsberichten en opinieartikelen over kerk en vluchteling: