Arabische kinderbijbel

Sinds december 2015 is er een Arabische vertaling van de bekende van Dam kinderbijbel beschikbaar. Deze vertaling is gemaakt onder verantwoordelijkheid van het deputaatschap voor Israel en werd al eerder verspreid in de Arabische wereld. Het deputaatschap voor Evangelisatie heeft het initiatief genomen om deze bijbel ook in Nederland uit te geven. De uitgave wordt bekostigd vanuit de gelden die Bijzondere Noden ontvangen heeft voor ‘Noodhulp vluchtelingen’.

De kinderbijbel is te bestellen via de website van het Deputaatschap Evangelisatie