Artikelenserie Saambinder

In een serie van vier artikelen in de Saambinder is ds. C. Sonnevelt ingegaan op de vragen waar we als gemeenten en als gemeenteleden te maken hebben, nu vele vluchtelingen in Nederland binnenkomen. Bij velen is sprake van angst, maar waarvoor zijn we bang? Is het niet beschamend dat we ons zo vaak druk maken om onszelf, ons geld en ons houvast terwijl we anderen vergeten? Moet de vluchtelingenstroom voor ons niet een roepstem zijn tot bekering, tot evangelisatie en barmhartigheid? En zijn we niet blind voor grotere gevaren: de zwakheid van de christelijke kerk en de kracht van de liberale jihad?

De volledige artikelen kunt u hier nalezen.